W każdym dużym przedsiębiorstwie, w którym na poważnie traktuje się bezpieczeństwo pracowników, konieczne jest zainstalowanie wszelkich urządzeń, które będą je zapewniać. Mogą to być maszyny czy urządzenia odpowiedzialne bezpośrednio za zdrowie osób zatrudnionych, albo też urządzenia alarmujące i sygnalizujące niebezpieczeństwo powodowane przez inne maszyny. Zapobieganiu zagrożeń służy rejestrator temperatury, który jest urządzeniem niezwykle precyzyjnym, a ponadto pozwalającym na zachowywanie zarejestrowanych parametrów.